Archief

Droosjes beluisteren uit eerdere seizoenen:

 

Verheugd was ik toen ik hoorde
"wij gaan naar het huis van de Eeuwige"

Tehiliem / Psalmen 122

Foto van het beamerscherm  met aankondiging van de spreker  en een dansgroep die optreedt.