Organisatie & ANBI

Gemeente Benee Awraham

De Messiasbelijdende Gemeente Benee Awraham is een misjpooche (gemeenschap) van Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volken. We komen samen op Sjabbat en op de Bijbelse Feesten (doorgaans tweewekelijks, zie samenkomsten). De bezoekers van deze samenkomsten bestaan uit een vaste kern en een grotere groep van geïnteresseerden. Daarnaast komen we samen in meerdere huisgroepen.

 

Structuur

Benee Awraham kent geen rabbijn of voorganger maar wel een raad van oudsten en diakenen en een team van taakgroepleiders, taakverantwoordelijken en huisgroepleiders.

 

Raad

De raad bestaat momenteel uit drie oudsten en twee diakenen. Zij zijn verantwoordelijk voor de algehele leiding van de gemeente.

 

Taakgroepleiders en taak verantwoordelijken

Deze mensen zijn verantwoordelijk voor een specifieke taak t.a.v. de gemeenschappelijke samenkomsten. De volgende taakgroepen zijn aanwezig:

 

Huisgroepen

We komen ook samen in huisgroepen. Er zijn huisgroepen in Huizen, Maarn en Soest.

 

Algemeen e-mailadres

U kunt al uw vragen of opmerkingen richten aan: info@benee-awraham.nl

 

Reglement Messiasbelijdende gemeente Benee Awraham

Afspraken over de organisatie van de gemeente zijn weergegeven in het Reglement Gemeente Benee Awraham. (PDF)

 

Beleidsplan gegevensbeheer en privacybescherming

Download: Informatiebeleid 20180821. (PDF)

 

Zustergemeenschappen

Uit de huisgroepen Apeldoorn, Rhenen en Veenendaal hebben zich de gemeenschappen Bracha en Beth HaTikvah ontwikkeld.

 


Stichting Benee Awraham

Juridisch valt de Messiasbelijdende Gemeente Benee Awraham onder de stichting Benee Awraham te Soest, KvK nr 32133000.

Stichting Benee Awraham is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Tienden en giften kunt u overmaken op IBAN: NL76 INGB 0004934691
t.n.v. Stichting Benee Awraham, Soest

Ook is het mogelijk gebruik te maken van de fiscaal gunstige regeling om periodieke giften te geven: zie Periodieke giften

Verder hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen legaten: zie Legaten


Download:

ANBI: ANBI-BA-2019.pdf
Jaarrekening 2018: JRK-BA-18-ANBI-2019.pdf
Jaarrekening 2017: JRK-BA-17-ANBI-2018.pdf
Jaarrekening 2016: JRK-BA-16-ANBI-2017.pdf
Jaarrekening 2015: JRK-BA-15-ANBI-2016.pdf
Jaarrekening 2014: JRK-BA-14-ANBI-2015.pdf
Jaarrekening 2013: JRK-BA-13-ANBI-2014.pdf
Jaarrekening 2012: JRK-BA-12-ANBI-2013.pdf

Jeroesjalajim,
Ik heb wachters op je muren gezet.

Jesjajahoe / Jesaja 62:6

Muziek en dans