Organisatie en ANBI gegevens van Benee Awraham

De Messiasbelijdende Gemeente Benee Awraham is een misjpooche (gemeenschap) van Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volken. We komen samen op Sjabbat en op de Bijbelse Feesten (doorgaans tweewekelijks, zie samenkomsten). De bezoekers van deze samenkomsten bestaan uit een vaste kern en een grotere groep van geïnteresseerden. 

Daarnaast komen we samen in meerdere huisgroepen.

 

Beleidsplan gegevensbeheer en privacybescherming

Download: Informatiebeleid 20180821. (PDF)

 

Huisgroepen

We komen ook samen in huisgroepen. Er zijn huisgroepen in Baarn en Soest.

Lees meer over de huisgroepen

 

Zustergemeenschappen

Uit de huisgroepen Apeldoorn, Rhenen en Veenendaal hebben zich de gemeenschappen Bracha en Beth HaTikvah ontwikkeld.

 

Algemeen e-mailadres

U kunt al uw vragen of opmerkingen aan stuurgroep, coördinatoren of huisgroepleiders richten aan: info@benee-awraham.nl

Stichting Benee Awraham

Juridisch valt de Messiasbelijdende Gemeente Benee Awraham onder de stichting Benee Awraham te Soest, KvK nr 32133000.

Stichting Benee Awraham is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Tienden en giften kunt u overmaken op IBAN: NL76 INGB 0004934691
t.n.v. Stichting Benee Awraham, Soest

Ook is het mogelijk gebruik te maken van de fiscaal gunstige regeling om periodieke giften te geven: zie
Periodieke giften

Verder hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen legaten: zie
Legaten


Download:

ANBI: ANBI-BA-2018.pdf
Jaarrekening 2017: JRK-BA-17-ANBI-2018.pdf
Jaarrekening 2016: JRK-BA-16-ANBI-2017.pdf
Jaarrekening 2015: JRK-BA-15-ANBI-2016.pdf
Jaarrekening 2014: JRK-BA-14-ANBI-2015.pdf
Jaarrekening 2013: JRK-BA-13-ANBI-2014.pdf
Jaarrekening 2012: JRK-BA-12-ANBI-2013.pdf

Jeroesjalajim,
Ik heb wachters op je muren gezet.

Jesjajahoe / Jesaja 62:6

Muziek en dans