Huisgroep Soest

We hebben kring om de 2 weken op woensdagavond van 20.00-22.00 uur. De avond is gericht op bijbelstudie. De afgelopen jaren hebben we diverse boeken uit het Oude Testament behandeld, in 2016-2017 voor het eerst een boek uit het Nieuwe Testament: Het Mattheüsevangelie, met speciale aandacht voor de Joodse wortels van dit evangelie. Van ieder wordt een stukje voorbereiding en inbreng verwacht. Er zijn een paar mensen die om de beurt de avond leiden.

Menso en Coby Hendriks
Contact: info@benee-awraham.nl

 

Maar zij hebben volhard bij
het onderricht van de apostelen,
de gemeenschap,
het breken van het brood
en de gebeden.

Tehiliem / Psalmen 119:130