Huisgroep Maarn

Iedere tweede en vierde donderdag van de maand
Tijd: 10:30-12:30 uur

Kringleiding: Esther & Rob Rullmann
Contact: info@benee-awraham.nl

Dit is een warme betrokken groep van nu ca. 8 personen en we proberen naast de studie ook elkaars lief en leed te delen. Al gaandeweg is er meer behoefte ontstaan om meditatieve onderwerpen te behandelen, zoals de Psalmen e.a. waarover we dan praten en bidden. Ook de parasjot zullen bij tijd en wijle bestudeerd worden, die ten slotte de basis vormen van onze bijbelstudies. Zo willen we samen groeien en tot zegen zijn voor elkaar en de hele gemeenschap in Benee Awraham.

Maar zij hebben volhard bij
het onderricht van de apostelen,
de gemeenschap,
het breken van het brood
en de gebeden.

Tehiliem / Psalmen 119:165