Huisgroep Hoogeveen

Iedere eerste en derde sjabbat van de maand
Tijd: van 16.00 - 18.00 uur
met afsluitende maaltijd van ca. 18.00 - 19.00 uur

Sybe en Joke de Vos
Tel. 0528-26 89 78
info@messiaansehuisgroep.nl

 

Vaste ingrediënten zijn het samen lezen van de parasja (bijbelgedeelte volgens synagogaal rooster) met de bijhorende profetenlezingen en gedeelten uit het B'rit Chadasja (Nieuwe Testament). Daarnaast zingen we een aantal liederen met elkaar en is er tijd voor gebed. We sluiten af (voor wie dat wil) met een gezamenlijke maaltijd. Wilt u komen, neem dan contact op (zie boven). We hebben ook een eigen website:

www.messiaansehuisgroep.nl

Maar zij hebben volhard bij
het onderricht van de apostelen,
de gemeenschap,
het breken van het brood
en de gebeden.

Tehiliem / Psalmen 119:165