Huisgroepen

 

Benee Awraham heeft om de twee weken op sjabbat een samenkomst. Dat betekent dat er in de tussenliggende weken geen samenkomst in groter verband is.

In de tussenliggende weken komen we samen in huisgroepen. Er zijn huisgroepen in Huizen, Maarn en Soest.

Voor meer gegevens, kijk dan bij de informatie bij elk van de huisgroepen of neem contact op met info@benee-awraham.nl.

 

Algemeen e-mailadres

U kunt al uw vragen of opmerkingen aan de raad, verantwoordelijken voor een taak(groep) of huisgroepleiders richten aan: info@benee-awraham.nl.

Maar zij hebben volhard bij
het onderricht van de apostelen,
de gemeenschap,
het breken van het brood
en de gebeden.

Handelingen 2:42