Messiasbelijdende Gemeenschap
Benee Awraham

Op de avond van 2 okober 2016 begint Jom Teroea (Dag van het bazuingeschal) en daarmee
1 Tisjri 5777 (Rosj Hasjana).

Sjalom chaweriem
Wij zijn een Messiasbelijdende gemeenschap, die samenkomt op elke 2e en 4e Sjabbat (zaterdag) van de maand en tijdens de Bijbelse Feesten (Moadim). U bent welkom!

Kinderen van Abraham

Benee Awraham is de naam van onze gemeenschap, omdat wij ons beschouwen als kinderen van Abraham (de vader van alle gelovigen). Wij zijn een gemeenschap bestaande uit Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren. Messiasbelijdend, omdat wij Jesjoea (Jezus) belijden als de Masjieach (Messias) van Israël, die reeds gekomen is als Verlosser, allereerst voor de Joden, maar daarnaast ook voor de niet-Joden.

het messiaanse zegelCentraal in het logo van Benee Awraham staat het zogenaamde Messiaanse zegel. Dit symbool bestaat uit een menora waarvan de voet verweven is met de staart van een vis, waardoor in het midden een Magen Dawied (Davidster) ontstaat. Het symboliseert de onlosmakelijke verbondenheid tussen de gelovigen in Jesjoea en het Joodse volk (Israël).

… uw volk is mijn volk
en uw God is mijn God.

Roet / Ruth 1:16

 

Volgende samenkomst:
Jom Teroea - Zondag 2 oktober 2016

SprekerLET OP: 14:00 uur
Spreker: Sybe de Vos

 

 

 
Drosje
Ariel Berkowitz

Spreker

Beluister hier de drosje van 24 september met als titel Benee Awraham

 

 

 
Discipelschap in Messiaanse context
Yoel Berkowitz

SprekerBeluister de studies van 7 mei 2016Emmakerk

SprekerDe bijeenkomsten van Benee Awraham worden gehouden in de: Emmakerk

Kerk van de Protestantse Gemeente Soest Regentesselaan 2b • 3762 DS  Soest

 


Routebeschrijving (auto en openbaar vervoer)

Zie voor alle tijden de pagina samenkomsten overzicht.